bg-home-live
bg-home-template
bg-home-learn

เรียนรู้ ระบบการศึกษา

ChCh_ed_diagram_thai_1

ได้รับการยอมรับในระดับสากล

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ถือได้ว่ามีคุณภาพในระดับสากล มีความทันสมัยและฉับไว โดยเป็นการผสมผสานระหว่างระบบการศึกษาแบบเดิมที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วร่วมกับระบบการศึกษาแบบใหม่ที่เน้นความสร้างสรรค์และแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อสร้างผู้นำและบุคลากรที่พร้อมสำหรับขับเคลื่อนตนเองในศตวรรษที่ 21 มาตรฐานทางวิชาการของนิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับในวงกว้างทั่วโลก ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ถูกจัดอยู่ใน 5 อันดับแรกของกลุ่มประเทศ OECD (ผลการศึกษาโดย Programme for International Student Assessment (PISA) เมื่อปี 2009) มาอย่างต่อเนื่อง