bg-home-live
bg-home-template
bg-home-learn

ทางเลือกในการศึกษาต่อ

การศึกษาในต่างประเทศถือเป็นการลงทุนที่สำคัญและเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิต

การตัดสินใจที่ถูกต้องเริ่มต้นขึ้นที่นี่ กรุณาสละเวลาสักครู่เพื่อพิจารณาทางเลือกในการศึกษาต่อที่ไคร์สเชิร์ช

ทุกอย่างเริ่มต้นจากที่โรงเรียน

ไคร์สเชิร์ชและภูมิภาคแคนเทอร์บิวรี่มีโรงเรียนประมาณ 160 แห่ง ทั้งของรัฐและของเอกชน โรงเรียนแต่ละแห่งมีประวัติความเป็นมาของตนเองที่ไม่ซ้ำใครและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สั่งสมขึ้นมาโดยบุคลากร ชุมชน คณะกรรมการ ครูใหญ่และครูผู้สอนของทางโรงเรียน

ไม่คุณจะกำลังมองหาสถานศึกษาที่มีความเก่าแก่ โดดเด่นด้านกีฬา วิชาการหรือความคิดสร้างสรรค์ คุณสามารถค้นหาโรงเรียนในแบบที่คุณต้องการในไคร์สเชิร์ชเพื่อบุตรหลานของคุณ

การจัดบริการรองรับนักศึกษาต่างชาติถือเป็นงานที่หนักหน่วงและต้องอาศัยทั้งบุคลากร ระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับมากมายเพื่อให้เกิดความประทับใจมากที่สุด ทางสถานศึกษาต้องลงทุนในด้านนี้ไม่ได้เพียงพอหาผลประโยชน์ทางการเงินเท่านั้น แต่ยังเพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้รับมุมมองที่แตกต่างและสัมผัสกับวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

ระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับมากมายเพื่อให้เกิดความประทับใจมากที่สุด ทางสถานศึกษาต้องลงทุนในด้านนี้ไม่ได้เพียงพอหาผลประโยชน์ทางการเงินเท่านั้น แต่ยังเพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้รับมุมมองที่แตกต่างและสัมผัสกับวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

สถานศึกษาหลายแห่งมีบริการโฮสต์เป็นช่วงสั้น ๆ หรือบริการเยี่ยมชมการเรียนการสอน หรือหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา – ทางเลือกที่หลากหลายทั้งในสายวิชาการและสายอาชีพ

ไคร์สเชิร์ชเป็นเมืองขนาดเล็กที่มีมหาวิทยาลัยชั้นนำถึงสองแห่งซึ่งโดดเด่นทั้งในด้านโปลีเทคนิคและในสาขาวิชาชีพ นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำอีกหลายแห่งที่เปิดวิทยาเขตอยู่ในไคร์สเชิร์ช

สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่นี่พร้อมรองรับนักศึกษาต่างชาติและช่วยทุกฝ่ายในการพิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสมที่สุดเพื่อความสำเร็จในด้านวิชาการและวิชาชีพ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรขั้นพื้นฐานจัดไว้สำหรับผู้ที่ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อของตน

การเรียนภาษาอังกฤษ

การเรียนภาษาอังกฤษในเมืองขนาดเล็กถือเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการมีปฏิสัมพันธ์และพบปะกับผู้คนจากทั่วโลก สถานศึกษาหลายแหล่งในไคร์สเชิร์ชมีจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งระยะสั้นและระยะยาวจัดเตรียมไว้ให้ผู้เรียนตามความต้องการ รูปแบบการเรียนการสอนแบบประยุกต์ทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและสามารถปรับใช้ทักษะภาษาใหม่ของตนได้ตั้งแต่เริ่มต้นการเรียนรู้

การเลือกสถานศึกษา

สถานศึกษาส่วนใหญ่พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการด้านการศึกษาของคุณ หลายแห่งมีเจ้าหน้าที่สำหรับพูดคุยเป็นภาษาของคุณ หรือสามารถติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการศึกษาได้เช่นกัน ทั้งนี้มีบริษัทที่ให้บริการด้านการศึกษาต่อตั้งอยู่ในไคร์สเชิร์ชอยู่หลายแห่ง รวมทั้งบริการสำหรับผู้ปกครอง หรือคุณสามารถเลือกติดต่อผ่านผู้ให้บริการในประเทศของตนเอง ทั้งนี้ขอแนะนำให้ใช้บริการของ New Zealand Specialist Agent (NZSA)